Tổng kết chương trình liên kết hợp tác du lịch 3 tỉnh miền Trung
Cập nhật: 17/10/2013
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 3 địa phương: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng năm 2013 và triển khai hoạt động năm 2014.
Năm 2013, Sở VHTTDL Quảng Nam đã đóng vai trò “trưởng nhóm liên kết” để triển khai công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 địa phương và đã cùng tiến hành một số hoạt động nổi bật như: Tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VIMT 2013; Hội chợ KOTFA 2013 tại Hàn Quốc; Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2013 tại TP. Hồ Chí Minh; Hội chợ JATA tại Nhật Bản...

Bên cạnh đó, 3 địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch như: Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng; Festival làng nghề truyền thống Thừa Thiên-Huế; Hội thi Hợp xướng quốc tế và Festival di sản Quảng Nam…

Nhờ sự liên kết quảng bá mà các sự kiện đã đạt hiệu quả thiết thực trong quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của 3 địa phương, kết nối các tour tuyến du lịch ở cả 3 địa phương.

Tại Hội nghị, các địa phương cũng đã thống nhất dự thảo kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 3 địa phương trong năm 2014. Đơn vị chủ trì năm 2014 là Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Báo Văn hóa