Thảo luận về Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long”
Cập nhật: 05/06/2014
Chiều 4/6/2014, tại TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan có buổi làm việc với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) và Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long”.

Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long” được hỗ trợ thông qua nhà tài trợ từ Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).


Quang cảnh buổi làm việc.

Mục tiêu của dự án là thúc đẩy sự hợp tác để đảm bảo tính bền vững của Vịnh Hạ Long thông qua việc nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ trong nước để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên thế giới.

Để hỗ trợ nguồn lực cho dự án này, USAID có kế hoạch trao khoản tài trợ cho Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) để bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức, trung tâm đã trình bày 2 tiểu dự án nằm trong Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long” là Dự án về thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, địa phương, cộng đồng và Dự án về thúc đẩy vai trò khối doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Mục tiêu chung của 2 dự án nhằm tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững của Vịnh Hạ Long.

Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm từ 2014 – 2017. Đại diện các tổ chức đã đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long một cách bền vững.

Tại buổi làm việc đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã đề nghị các tổ chức, đơn vị làm rõ thêm một số vấn đề về hoạt động của dự án, cụ thể kinh phí...

Đồng chí Phạm Thùy Dương, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan và tổ chức, đơn vị của dự án để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Báo Quảng Ninh