Phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Tam Đảo
Cập nhật: 09/06/2014
Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết lập các tuyến du lịch, tạo dựng các điểm đến hấp dẫn làm cơ sở đưa Vườn quốc gia Tam Đảo là một trong những Vườn tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế.
 

Đây là mục tiêu đặt ra tại Đề án “Phát triển du lịch sinh thái – Vườn quốc gia Tam Đảo” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng gắn với việc khai thác tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và giáo dục môi trường tại Vườn quốc gia Tam Đảo.

Theo Đề án, có 6 tuyến du lịch sinh thái kết hợp tuần tra bảo vệ rừng.

Đề án nêu rõ, sẽ tập trung xây dựng các tuyến, điểm du lịch sinh thái nhằm khai thác tốt cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động xấu đến tài nguyên động thực vật hoặc làm giảm tính đa dạng sinh học và gây ô nhiễm môi trường. Đảm bảo phát triển bền vững đối với bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Tam Đảo.

Về cơ chế chính sách, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông đường trên cao (cáp treo), đường bộ và nâng cấp các tuyến đường đến các điểm du lịch của Vườn quốc gia Tam Đảo để thuận lợi phát triển du lịch sinh thái.

Khuyến khích đầu tư phát triển các khu vui chơi giải trí hiện đại; khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầu tư; bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh; bảo tồn và phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, các làng nghề phục vụ phát triển du lịch.

Đề án được thực hiện trong 2 giai đoạn: Từ 2014-2015 và từ 2016-2020.

Chính Phủ