Hà Tĩnh phát hiện 150 cổ vật và kỷ vật quý hiếm
Cập nhật: 22/08/2014
Trong đó có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo quý hiếm và nhiều kỷ vật chiến tranh gắn liền với những năm tháng hào hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc.
 

Sở VHTTDL Hà Tĩnh và Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp vừa tổ chức họp thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và công bố một số tài liệu, hiện vật được phát hiện, sưu tầm trong tháng 7/2014.

Trong tháng 7/2014, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm tổng hợp tại các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà và TP. Hà Tĩnh, qua đó phát hiện, sưu tầm trên 150 tài liệu, hiện vật, trong đó có các bộ sưu tập hiện vật cổ, quý hiếm với nhiều nhóm chủ đề, loại hình đa dạng phong phú khác nhau.

Trong số trên 150 tài liệu, hiện vật được sưu tầm có rất nhiều cổ vật có giá trị lịch sử độc đáo, quý hiếm như: Nhóm sưu tập bình, hũ, liễn, đĩa, bát bằng chất liệu gốm sứ, chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, có niên đại thời Lê và thời Nguyễn.

Đặc biệt, trong số các tài liệu, hiện vật vừa được sưu tầm có nhiều kỷ vật chiến tranh gắn liền với những năm tháng hào hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, như: Bộ sưu tập các chiến lợi phẩm của bộ đội ta thu được của địch trên chiến trường miền Nam, các sổ sách, bản đồ, la bàn, nhật ký thư từ… của những người lính từ chiến trường gửi về hậu phương cùng nhiều kỷ vật chiến tranh khác…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2014), Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề: “Kỷ vật chiến tranh”, để giới thiệu với khách tham quan về truyền thống đấu tranh anh dũng của Quân đội nhân dân Việt nam trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chính Phủ