Quản lý người nhập cảnh từ vùng dịch Ebola
Cập nhật: 06/11/2014
(TITC) – Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Ebola tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ngày 04/11/2014, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1198/TCDL-TTDL gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố và Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh về việc quản lý người nhập cảnh từ vùng dịch Ebola.