TP. Hồ Chí Minh: Đổi tên Sở VHTTDL thành Sở Văn hóa và Thể Thao
Cập nhật: 07/11/2014
(TITC) – Ngày 21/10/2014, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh thành Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.
 

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh (tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Department of Culture and Sports) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo trên địa bàn thành phố; việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Sở Văn hóa và Thể Thao chịu sự quản lý toàn diện và chỉ đạo trực tiếp của UBND Thành phố và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành có liên quan.

Trước đó, ngày 6/10/2014, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND thành lập Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM.

Xem toàn văn Quyết định

Thu Thủy