Thành lập Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác liên kết phát triển Du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL năm 2015
Cập nhật: 02/03/2015
(TITC) - Theo Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực trọng điểm phát triển du lịch của cả nước, trong đó 3 địa phương Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho vùng.
 
Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ

Vì vậy, đẩy mạnh hợp tác liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn là mối quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo của ngành Du lịch. Ngày 19/10/2014, 3 địa phương Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển Du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL trong phiên họp cấp cao tại Kiên Giang, tạo cơ sở để khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của từng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của khu vực một cách bền vững. Biên bản thỏa thuận này cũng đánh dấu sự thành lập Ban Chỉ đạo hợp tác liên kết phát triển du lịch khu vực 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh.

Để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, ngày 10/2/2015, Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác liên kết phát triển Du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL ra Quyết định số 22/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác liên kết phát triển Du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL năm 2015.

Theo đó, Tổ thường trực BCĐ gồm có ông Nguyễn Văn Sáu – Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh Kiên Giang làm Tổ trưởng; ông Lê Minh Sơn – Phó GĐ Sở VHTTDL thành phố Cần Thơ làm Thành viên; ông Phạm Thế Triều – Phó GĐ Sở VHTTDL tỉnh An Giang làm Thành viên.

Tổ Thường trực BCĐ có nhiệm vụ tham mưu giúp Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác của BCĐ, ý kiến chỉ đạo, kết luận của Trưởng BCĐ liên quan đến phát triển du lịch; Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành, phối hợp triển khai các chương trình hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo BCĐ theo Quy chế tổ chức và hoạt động BQL điểm đến du lịch 3 tỉnh/thành ĐBSCL đã được lãnh đạo Sở VHTTDL An Giang, TP. Cần Thơ, An Giang ký kết…

Hương Lê