Hơn 85 tỷ đồng hỗ trợ phát triển làng nghề ở Quảng Nam
Cập nhật: 10/04/2015
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định phê duyệt đề án "Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020".
 

Để phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng góp phần xây dựng thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư hơn 85 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển 16 làng nghề có tiềm năng ở các huyện, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phú Ninh, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn.

Đây là các làng nghề, làng nghề truyền thống có tiềm năng phát triển gắn với các điểm, tuyến du lịch. Cụ thể, nguồn vốn 85 tỷ đồng sẽ dành đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng đường giao thông làng nghề, xây dựng kè bảo vệ làng nghề, cầu tàu du lịch, hệ thống cấp thoát nước, cải tạo cảnh quan môi trường, hệ thống điện chiếu sáng... Tỉnh Quảng Nam cũng sẽ hỗ trợ các làng nghề xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ trang thiết bị máy móc, xúc tiến thương mại, đào tạo tập huấn... cho các làng nghề.

VTV