Công bố Quy hoạch Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030
Cập nhật: 11/06/2015
Mục tiêu của Quy hoạch là bảo tồn nguyên trạng và toàn diện giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, bao gồm các giá trị độc đáo về tự nhiên, văn hóa, lịch sử.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Ngày 10/6, tại Quảng Bình, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng rộng hơn 123.300 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 40.860ha, thuộc địa bàn các xã Phúc Trạch, Hưng Trạch, Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mục tiêu của Quy hoạch chung hướng đến bảo tồn nguyên trạng và toàn diện giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, bao gồm các giá trị độc đáo về tự nhiên, văn hóa, lịch sử; gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế địa phương; phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, đưa di sản này trở thành một trong những vùng sinh thái hấp dẫn bậc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là động lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ; đồng thời tạo lập cộng đồng dân cư nhân văn và bền vững nhằm giữ gìn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

Cụ thể, về đất xây dựng (gồm đất xây dựng các điểm du lịch sinh thái, đất xây dựng đô thị...), trong đó, đất xây dựng khu dân cư nông thôn dự báo đến năm 2020, trong vùng quy hoạch chiếm khoảng 1.750-1.830ha, bằng khoảng 4,5% đất tự nhiên; đến năm 2030, diện tích đất xây dựng chiếm khoảng 2.150-2.200 ha, bằng khoảng 5,3% đất tự nhiên.

Định hướng phát triển không gian, quy hoạch chung xây dựng hướng đến nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trên tinh thần mang tính toàn vẹn của di sản trong mối liên kết bảo tồn vùng sinh thái Hin Nậm Nô (Lào) và quần thể sinh thái dãy Trường Sơn.

Ngoài ra, Quy hoạch chung thiết lập và kiểm soát các hành lang đa dạng sinh học dọc lưu vực sông Son, sông Gianh, sông Nhật Lệ nối Vườn Quốc gia với các vùng tự nhiên khác trong vùng miền Trung. 

Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung đã chỉ rõ định hướng về xây dựng hệ thống giao thông trong mối kết nối Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối của tỉnh Quảng Bình như cảng biển Hòn La, cảng sông Gianh, các cảng du lịch trên sông Son, sân bay Đồng Hới, ga đường sắt Đồng Hới, các tuyến đường bộ Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12A, cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Cà Roòng để đón khách quốc tế và trong nước…

Chinhphu.vn