Quảng Ninh công bố tuyến, điểm du lịch địa phương đã được công nhận
Cập nhật: 06/10/2015
(TITC) – Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tiến hành công bố các tuyến, điểm du lịch địa phương đã được công nhận trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh www.quangninh.gov.vn và website du lịch Quảng Ninh www.halongtourism.com.vn căn cứ vào các Quyết định công nhận tuyến, điểm du lịch địa phương của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Hòn Thiên Nga trên vịnh Bái Tử Long

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/2/2013 công nhận 3 tuyến và 13 điểm tham quan trong tuyến du lịch trên Vịnh Bái Tử Long.
- Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 công nhận 5 tuyến và 36 điểm tham quan trong tuyến du lịch trên Vịnh Hạ Long.
- Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 công nhận 3 tuyến và 12 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái.
- Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 công nhận 3 tuyến và 11 điểm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Yên.
- Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 công nhận 3 tuyến và 7 điểm du lịch trên địa bàn huyện Bình Liêu.
- Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 công nhận 3 tuyến, 12 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Hồng Nhung