Thêm 15 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 21/01/2016
Ngày 19/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia gồm 15 di sản văn hoá phi vật thể.
Hội đua bò Bảy Núi. Ảnh: Bộ VHTTDL

Theo đó, 15 di sản văn hoá phi vật thể được công bố trong Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia dịp này gồm: Hội đua bò Bảy Núi, An Giang; Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao, Bắc Kạn; Lễ hội làng Diềm, Bắc Ninh; Lễ hội làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh; Nghề gốm Phù Lãng, Bắc Ninh; Nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, Bắc Ninh; Nghề gò đồng Đại Bái, Bắc Ninh; Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông, Hà Giang; Hát Trống quân làng Bùi Xá, Bắc Ninh; Hát Trống quân, Hải Dương; Lễ hội Đền Hát Môn, Hà Nội; Lễ hội Đền Và, Hà Nội; Nghệ thuật Chiêng Mường ở Hoà Bình, Hoà Bình; Mo Mường ở Hoà Bình, Hoà Bình; Hát Sấng Cọ (hát Ví Lưu Tam) của người Sán Chay, Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hoá phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

ĐCSVN