Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Cập nhật: 28/01/2017
TITC) - Ngày 25/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/02/2017.

Xem chi tiết