Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2017
Cập nhật: 28/03/2017
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 ước đạt 1.005.821 lượt, giảm 16,1% so với tháng 02/2017 và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 3 tháng năm 2017 ước đạt 3.212.480 lượt khách, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng cục Thống kê