Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017
Cập nhật: 27/09/2017
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2017 ước đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng cục Thống kê