Lịch sự kiện tháng 12 năm 2017
Cập nhật: 28/09/2017

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

Tháng 12

Lễ hội mùa Đông – Sa Pa

Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tháng 12

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc với chủ đề “Dấu ấn Tây Bắc”

Tỉnh Lào Cai

Tháng 12


Liên hoan Ẩm thực món ngon các nước lần thứ 12

TP. Hồ Chí Minh

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1 – 2/12 (14 – 15/10 âm lịch)

Lễ hội Ook-Om-Bok và hội đua ghe ngo

Sân nhà, sân chùa và sông Maspéro (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

2 – 3/12 (15-16/10 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Ông - Kiên Hải

Huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

18/12 (1/11 âm lịch)

Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn

Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

23/12 (6/11 âm lịch)

Hội Phùng Cầu

Thôn Phùng Cầu, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

24/12 (7/11 âm lịch)

Lễ cúng tổ Minh Hải

Chùa Chúc Thánh, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

25/12 (8/11 âm lịch)

Hội chùa Canh Bầu

Chùa Canh Bầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

28/12 (11/11 âm lịch)

Hội đền An Lư

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Phạm Phương