Tiếp tục xin ý kiến để hoàn thành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017
Cập nhật: 27/10/2017
Sáng 26/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì nghe báo cáo về Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017.

Tại buổi làm việc, Tổng cục Du lịch đã báo cáo đến Bộ trưởng Dự thảo lần 2 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017. Về cơ bản, các nội dung của Dự thảo này đều bám sát vào Luật Du lịch 2017.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo về Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 có 6 chương, 25 điều. Cụ thể, Dự thảo Thông tư này đã hướng dẫn các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên du lịch và giao dịch điện tử trong lĩnh vực du lịch.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 cần bám sát vào thực tiễn hoạt động hiện nay. Cụ thể, người phụ trách phải có tư cách pháp nhân đủ điều kiện của pháp luật thì mới cấp phép hoạt động kinh doanh lữ hành.

Đối với các nội dung như đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch thì Tổng cục Du lịch cần tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến của Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh cuộc họp.

Về các tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế và tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngoại ngữ, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc ban hành quy định, tiêu chuẩn về hướng dẫn viên du lịch phải theo phương châm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất cho các hướng dẫn viên.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu sau cuộc họp này, đơn vị soạn thảo Thông tư cần công khai rộng rãi trên Website của Tổng cục Du lịch, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL để tiếp tục lấy ý kiến của các đối tượng, thành phần liên quan nhằm sớm hoàn thành Dự thảo Thông tư này.

Trong đó, cần xin ý kiến của một số đơn vị liên quan như: Cục Thương mại điện tử, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL.   

Thế Công

toquoc.vn