Công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030
Cập nhật: 21/06/2018
Ngày 20/6, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Tam Chúc tỉnh Hà Nam đến năm 2030.

Trao quyết định của Thủ tướng về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tam Chúc cho huyện Kim Bảng.

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc tỉnh Hà Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy mô diện tích vùng lõi ưu tiên tập trung phát triển là 4.000 ha, thuộc địa phận thị trấn Ba Sao và ba thôn: Vồng, Khuyến Công và Khả Phong, thuộc xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Phấn đấu đến năm 2025, Khu du lịch Tam Chúc cơ bản đáp ứng các tiêu chí của khu du lịch quốc gia, đón khoảng 3.700 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.100 tỷ đồng và phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đón khoảng 6.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động.

Khu du lịch quốc gia Tam Chúc sẽ thực hiện quan điểm phát triển như: đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với các chiến lược, Quy hoạch liên quan đã được các cấp phê duyệt; dựa trên cơ sở khai thác và bảo tồn các giá trị đặc trưng, thế mạnh về tài nguyên, du lịch, đồng thời gắn với việc ảo tồn nghiêm ngặt tài nguyên môi trường; bảo đảm sinh kế của người dân địa phương, chuyển dịch cơ cấu việc làm và tăng thu nhập, tận dung tối đa nguồn lao động địa phương để phục vụ cho du lịch; gắn kết chặt chẽ với các khu du lịch, điểm du lịch trong vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các vùng du lịch phía nam tỉnh Hà Nam. Cùng với đó, việc phát triển Khu DLQG Tam Chúc phải bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, kết hợp hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Một góc khu du lịch Tam Chúc. (Nguồn: Hà Nam Online)

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc cũng nêu rõ các định hướng phát triển chủ yếu như phát triển thị trường khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, tổ chức không gian phát triển du lịch, tổ chức các tuyến du lịch liên vùng, nội tỉnh, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng du lịch và định hướng đầu tư...

Thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc trong và ngoài nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để tập trung phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc theo định hướng của quy hoạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đếnh năm 2030 Khu du lịch Tam Chúc được Chính phủ công nhận là Khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Đào Phương

nhandan.com.vn