Phát hành sách Luật du lịch, song ngữ Việt - Anh
Cập nhật: 10/01/2007
Luật du lịch đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

Để giúp bạn đọc, đặc biệt là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động du lịch trên lãnh thổ Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch,... có tài liệu nghiên cứu, áp dụng, thực thi Luật du lịch, Tổng Cục Du Lịch Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Luật du lịch năm 2005, bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh.
- Sách dày 148 trang, khổ 14,5x20,5cm
- Giá: 22.000 đồng

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Thông tin Du lịch – Tổng Cục Du Lịch
Hà Nội:
 
Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình
Tel: (84-24) 3943 7072 - 3822 3651
Fax: (84-24) 3826 3956
Email: support@vietnamtourism.gov.vn

Tp. Đà Nẵng: Số 58 (Tầng 4) đường Phan Châu Trinh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: (84-236) 3897 544; 
Fax: (84-236) 3897 543
Email: mientrung_titc@vietnamtourism.gov.vn

Tp. Hồ Chí Minh: Lầu 7, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Tel: (84-28) 3824 1241- 3821 6065
Fax: (84-28) 3821 8022
Email: titchcm@vnn.vn

 

Trung tâm Thông tin Du lịch