Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam
Cập nhật: 13/09/2018
(TITC) – Sáng ngày 12/9, tại TP. Đà Nẵng, Viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Tham gia lớp học gồm các công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị  thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cả nước.  

Các ngành công nghiệp văn hoá gồm các lĩnh vực sử dụng năng lực sáng tạo, nguồn vốn văn hoá, kết hợp chặt chẽ với ứng dụng công nghệ và kỹ năng kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hoá đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội. Ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam gồm 12 lĩnh vực có tầm quan trọng sau: Quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và các trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triễn lãm, truyền hình và phát thanh, du lịch văn hoá.

Tại lớp học, các giảng viên và học viên cùng trao đổi, chia sẽ các chuyên đề: Khái quát chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên thế giới và bài học đối với Việt Nam; Phát triển các không gian sáng tạo ở Việt Nam; Phát triển các ngành công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam hiện nay và Bản quyền tác giả trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng sẽ được kéo dài từ ngày 12/9 đến ngày 15/9/2018./.

                                                                                                 Nguyên Thu