Phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, Bình Thuận
Cập nhật: 26/03/2019
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch số 785/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định của thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né - Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Nội dung chính của kế hoạch là tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật dịch vụ du lịch, đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ để phát triển Khu du lịch Mũi Né trở thành một điểm đến hấp dẫn, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống du lịch của vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Kinh phí thực hiện huy động các nguồn tài trợ, viện trợ từ các của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, trong đó, năm 2025 đón khoảng 9 triệu lượt khách (khách quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt). phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 14 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt trên 2,5 triệu lượt). Về doanh thu, đến năm 2025 đạt khoảng 24 nghìn tỷ đồng, đến năm 2030 đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025 phát triển 21.000 buồng lưu trú và tạo việc làm cho khoảng 24.000 lao động trực tiếp, đến năm 2030 đạt trên 41.000 buồng và việc làm cho trên 45.000 người.

Để thực hiện, các sở ngành liên quan đều được phân công cụ thể nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bên cạnh phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch theo phân kỳ và công bố công khai quy hoạch sẽ tổ chức đào tạo, phát triển các môn thể thao biển gắn với việc tham gia thi đấu, tổ chức thi đấu các giải thể thao biển, sớm đưa Bình Thuận ở thành trung tâm Du lịch, Thể thao biển mang tầm quốc gia, xây dựng kế hoạch phát triển các điểm đến, sản phẩm du lịch và mở rộng thị trường khách du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng loại hình dịch vụ du lịch tại Mũi Né, tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất của Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Đối với các sơ ngành, địa phương liên quan sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng kệ thống hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao phục vụ du lịch, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình, huyện Tuy Phong, trong đó có xác định quỹ đất các dự án du lịch - thể thao biển, xây dựng các hệ thống xử lý rác thải, xử lý nước thải tập trung, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, đào tạo, nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá, thực hiện các công trình giao thông, nâng cấp cảng Phan Thiết để đón khách du lịch bằng đường biển, xây dựng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị các chuỗi cửa hàng tiện lợi phục vụ du khách.

Báo Tổ quốc