Thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam
Cập nhật: 29/10/2019
Ngày 29/10/2019, Tổng cục Du lịch đã gửi văn bản đến các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành phố, doanh nghiệp lữ hành quốc tế về việc thông báo chính sách mới của Ấn Độ đối với phí cấp thị thực điện tử cho khách du lịch Việt Nam. (Ảnh minh họa Internet)