Quảng Ninh: Tiếp tục phát triển các loại hình sản phẩm du lịch có thế mạnh của tỉnh
Cập nhật: 16/03/2020
Sở Du lịch Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2020 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững" trên địa bàn tỉnh.    

Theo đó, năm 2020, ngành du lịch đặt chỉ tiêu cùng các ngành khác góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đạt trên 12%. Dự kiến kế hoạch năm 2020, tổng lượng khách đạt 15,5 triệu lượt.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Quảng Ninh

Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, ngành du lịch sẽ triển khai hiệu quả kế hoạch quảng bá xúc tiến năm 2020 trong và ngoài nước; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và liên kết với các địa phương trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển du lịch. Xây dựng chiến lược cụ thể về sản phẩm du lịch vào thị phần thu hút khách du lịch, hướng vào thu hút khách du lịch châu Âu, châu Mỹ, các tỉnh phía trong của Trung Quốc gắn với việc khai thác hiệu quả sân bay quốc tế Vân Đồn; cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Tiếp tục phát triển các loại hình sản phẩm du lịch có thế mạnh của tỉnh; phối hợp thu hút các nguồn lực đầu tư các dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, tuyến, điểm du lịch và tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao tại các khu vực động lực về phát triển du lịch của tỉnh; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với "Nụ cười Hạ Long" và bộ quy tắc ứng xử Văn minh du lịch;…

 

Hằng Đinh (T/h)

Báo Tổ quốc