Tây Ninh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” giai đoạn 2020 - 2025
Cập nhật: 24/04/2020
Thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án này.

Mục đích của Đề án nhằm cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên – nhân văn, chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị cao, kết nối đồng bộ với các ngành, các lĩnh vực để hình thành chuỗi giá trị, đảm bảo cho du khách và người dân được hưởng lợi từ hoạt động du lịch; phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; phát triển và kết nối đồng bộ các sản phẩm du lịch tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen và các điểm đến: Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Vườn Di sản ASEAN – Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát trở thành điểm đến, sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc mang đậm nét đặc trưng riêng có của du lịch địa phương.

Du lịch Tây Ninh - Ảnh minh họa - Nguồn: https://blog.traveloka.com/vn

Đề án có các nhiệm vụ chủ yếu như: cơ cấu lại thị trường khách du lịch, doanh nghiệp du lịch, các nguồn lực phát triển du lịch; củng cố, phát triển hệ thống sản phẩm và điểm đến du lịch, nguồn nhân lực du lịch và sắp xếp, kiện toàn hệ thống quản lý du lịch. Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra các giải pháp về đầu tư, hỗ trợ phát triển du lịch, cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực và sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch và xây dựng môi trường du lịch.

Đề án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh như: Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Khu du lịch sinh thái Đảo Nhím Hồ Dầu Tiếng.... Kết nối Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, Hồ Dầu Tiếng, Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam thành chuỗi du lịch hấp dẫn; nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch dọc sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn; Phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh; khai thác và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tạo sản phẩm du lịch đặc sắc mang đậm nét văn hóa địa phương. Nâng cao chuỗi giá trị, tăng tỷ trọng du lịch trong GRDP của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đa dạng, đồng bộ các sản phẩm du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động du lịch; xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, văn minh.

Mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch Núi Bà Đen đạt tiêu chuẩn khu du lịch cấp quốc gia, thu hút hơn 5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt 6.800 tỷ đồng. Hơn thế nữa, Đề án cũng nhằm phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương; có thương hiệu trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế; nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả; kết nối các tuyến, tour du lịch trong và ngoài nước, đưa Tây Ninh trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Thủy Bích

Báo Tổ quốc