Gia Lai: Khách tham quan Kon Chư Răng phải có bảo hiểm du lịch
Cập nhật: 26/04/2021
Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vừa có thông báo về việc tiếp nhận khách đến tham quan.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng chỉ nhận số lượng khách hạn chế để đảm bảo yêu cầu phòng dịch và vệ sinh môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn đề nghị người dân muốn tham quan phải đăng ký với các công ty lữ hành. Khu bảo tồn chỉ làm việc với các công ty lữ hành, không trực tiếp làm việc với khách du lịch và phải đăng ký tham quan trước khi vào Khu Bảo tồn ít nhất 1 tuần. Ban Quản lý chỉ nhận khách khi có hợp đồng du lịch với các công ty và có bảo hiểm du lịch đầy đủ và chỉ tiếp nhận tham quan tối đa 50-70 người/tuần, nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và có đủ số lượng cán bộ giám sát khách du lịch; đồng thời, đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

Báo Gia Lai