Khai thác, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Cập nhật: 08/12/2021
Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích cấp quốc gia, 58 di tích cấp tỉnh và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam).

Trong đó, Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý 2 di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp quốc gia và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đây là các điểm đón khách du lịch, khách tham quan thường xuyên nên được chăm sóc về cảnh quan và chống xuống cấp thường xuyên. Các di tích cấp quốc gia còn lại và di tích cấp tỉnh được phân cấp về cho các huyện, thành phố quản lý.

Từ năm 2011 - 2020, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đã thực hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích với tổng nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng; trong đó, vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia hơn 1,7 tỷ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp.

Di tích gắn với giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng như: Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi, di tích Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định... được sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, công tác nghiên cứu khoa học.

Di tích gắn với đời sống địa phương: Ngày hội truyền thống Văn hóa 1/7, Ngày hội truyền thống cách mạng 17/1; các lễ giỗ danh nhân hàng năm ở các khu di tích... đã thu hút khách tham quan ngày càng tăng.

Hiện toàn tỉnh có 76 di tích được xếp hạng. Qua thực hiện đề án, nhiều di tích không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà mà còn góp phần thu hút khách đến với di tích.

Hướng tới, tỉnh sẽ rà soát lại toàn bộ công trình do địa phương quản lý, lập kế hoạch sửa chữa, trùng tu, tôn tạo, khai thác. Xem xét chuyển những công trình chưa thực hiện sang tiếp tục thực hiện sau năm 2021. Đồng thời, tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa lịch sử, truyền thống, nâng cao ý thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre phát triển toàn diện, hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ.

Tin, ảnh: A. Nguyệt

Báo Đồng Khởi