Trưng bày văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Cập nhật: 29/07/2022
Từ 27/7 đến 28/8, Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - xưa và nay” tại TP. Vũng Tàu.

Trưng bày chuyên đề giới thiệu 7 bài viết, 96 hình ảnh và 40 hiện vật về cồng chiêng trong một số nghi lễ truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên và người dân tộc Chơ Ro.

Không gian trưng bày chuyên đề “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - xưa và nay” tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: BTDL)

Thông qua nội dung trưng bày, khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu về đời sống, văn hoá, tín ngưỡng, nghệ thuật cồng chiêng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và dân tộc Chơ Ro. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị của di sản văn hoá của dân tộc.

Triển lãm kéo dài đến 28/8/2022.

Mai Sao

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu - baobariavungtau.com.vn - Đăng ngày 28/7/2022