Hãy bình chọn Vịnh Hạ Long của Việt Nam là Kỳ quan tự nhiên thế giới
Cập nhật: 17/07/2007
Xuất phát từ thực tế 6/7 Kỳ quan Thế giới cổ đại không tồn tại, tổ chức NewOpenWorld đã tiến hành chiến dịch chọn lựa lại các Kỳ quan Thế giới.
Trung tâm Tin học