Đã có 9 nước đăng ký dự Festival Huế 2008
Cập nhật: 31/07/2007
Còn một năm nữa Festival Huế 2008 mới diễn ra nhưng đến nay đã có 9 nước đăng ký cử các đoàn văn hóa nghệ thuật tham dự liên hoan có quy mô quốc gia và mang tầm quốc tế này.

Pháp, quốc gia có nhiều đoàn nghệ thuật đã tham dự Festival Huế kể từ lần tổ chức đầu tiên, dự kiến tham gia Festival Huế 2008 với 4 đến 6 chương trình nghệ thuật và triển lãm.

Các đoàn nghệ thuật của Mỹ, Hàn Quốc, Campuchia, Italia, Trung Quốc, Anh... đăng ký các chương trình nghệ thuật truyền thống hoặc hiện đại.

(Nguồn: Hà Nội Mới)