Tổng hợp dự án đầu tư du lịch tại Đà Nẵng
Cập nhật: 04/10/2007
Tính đến nay, đã có 43 dự án đầu tư du lịch được UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương cho phép đầu tư với tổng số vốn 1.908 triệu USD, trong đó có 12 dự án đầu tư nước ngoài với 1.013 triệu USD và có 31 dự án đầu tư trong nước với 14.320 tỷ đồng.
Sở Du lịch Đà Nẵng