Đắk Lắk đầu tư phát triển du lịch
Cập nhật: 17/10/2007
UBND tỉnh Đắk Lắk đang triển khai Dự án Phát triển Du lịch giai đoạn 2007 - 2010 với tổng mức đầu tư là 570 tỷ đồng. Theo đó, dự án tập trung vào khai thác thế mạnh về du lịch lịch sử - văn hóa - sinh thái, trọng điểm là huyện Buôn Đôn và Lắk, liên kết mở rộng các tour du lịch khu vực Tây Nguyên với nhiều tỉnh, thành phố trong nước.
VOV