Bình Định: Thông qua quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội
Cập nhật: 06/11/2007
Ngày 30/10/2007, tại văn phòng UBND tỉnh, ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp thông qua đồ án thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/2000 dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do công ty ITC Spectrum (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư.
Báo Bình Định