Hội An phát triển đô thị theo mục tiêu tăng trưởng xanh
Cập nhật: 16/07/2012
UBND thành phố Hội An vừa phối hợp với Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNNIDO) tổ chức hội thảo “Công nghiệp xanh định hướng phát triển đô thị sinh thái theo mục tiêu tăng trưởng xanh: triển vọng, kinh nghiệm trong nước và gợi ý chính sách”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tư vấn chính sách quản lý môi trường: phát triển công nghiệp xanh” nhằm đánh giá lại toàn bộ những kết quả mà dự án đã thực hiện được trong 1 năm qua tại Hội An.  

Báo cáo tại hội thảo cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình sản xuất sạch hơn tại 8 khách sạn, 1 xưởng dệt là, 2 hộ làm lồng đèn và 3 hộ sản xuất bún... một lượng lớn năng lượng và tài nguyên đã được tiết kiệm trong quá trình hoạt động. UNNIDO cũng đã giúp các cơ quan chuyên môn ở Hội An phân tích rõ hơn hiện trạng môi trường, đặc biệt chú trọng hiện trạng phát triển ở các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và các làng nghề.

Báo Văn hóa