Sa Pa (Lào Cai) tập huấn về phát triển du lịch cộng đồng cho 30 nữ học viên
Cập nhật: 17/07/2012
Nằm trong các hoạt động của Chiến dịch bảo vệ môi trường xanh -  sạch - đẹp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về môi trường, vai trò của người phụ nữ trong phát triển du lịch cộng đồng.

Tham dự lớp tập huấn có 30 học viên, là các bạn trẻ đã và đang làm công việc liên quan đến du lịch cộng đồng tại các xã của huyện Sa Pa, gồm: Tả Phìn, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ…  

Trong thời gian tập huấn, các học viên được cung cấp các nội dung chính, như: các kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng; bảo tồn bản sắc văn hoá bản địa, các giá trị văn hóa truyền thống của người dân Sa Pa nói chung; mục tiêu, quan điểm phát triển bền vững liên quan đến du lịch cộng đồng; vai trò của môi trường trong phát triển du lịch cộng đồng; những khó khăn trước mắt phải đối mặt, ảnh hưởng của du lịch cộng đồng với môi trường; những giải pháp cụ thể để chống ô nhiễm môi trường; vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, vị trí của bản thân và lợi ích để phát huy lợi thế trong phát triển du lịch cộng đồng…

Báo Lào Cai