Lập lại trật tự môi trường kinh doanh du lịch tại Bãi Cháy
Cập nhật: 31/08/2012
UBND phường Bãi Cháy và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tổ chức hội nghị chuyên đề về lập lại trật tự môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. 

Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng: Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan khu du lịch thì cần phải có sự chung tay của toàn thể nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các hộ kinh doanh du lịch và nhân dân trên địa bàn phường về ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, văn hoá kinh doanh dịch vụ, du lịch, thái độ giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự với khách du lịch; thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý kiên quyết và triệt để các trường hợp vi phạm về kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện tốt quy định về quản lý giá, thị trường, văn minh thương mại, công khai các thông tin về giá hàng hoá, dịch vụ.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã cùng ký cam kết thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh “về tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Báo Quảng Ninh