Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO thăm Hoàng thành Thăng Long
Cập nhật: 14/09/2012
Ngày 13/9, ông Kishore Rao, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO đã tới thăm khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội nhân dịp sang Việt Nam tham dự kỷ niệm 40 năm thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa thiên nhiên thế giới.

Sau khi thị sát các công trình trong khu di tích, ông Kishore Rao đánh giá cao khả năng bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội (TT): "Tôi nhận thấy TT đã rất nhiệt huyết trong tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu các tầng văn hóa để công tác bảo tồn được tốt nhất. Tôi chúc mừng TT đã có những cố gắng vượt bậc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản".

Thời gian tới, TT tiếp tục thực hiện các cam kết của Chính phủ đối với khuyến nghị của Icomos về khu di tích; tiếp tục nghiên cứu, đào tạo cán bộ chuyên môn, thực hiện kế hoạch quản lý và quảng bá, phát huy giá trị di sản.

Báo Hànộimới