Họp báo giới thiệu “Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc”
Cập nhật: 18/09/2012
(TITC) - Ngày 18/9, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII” diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang từ ngày 27-30/9.

 

 

Chi tiết