Khai giảng lớp quản lý Nhà nước về du lịch đường thủy nội địa
Cập nhật: 20/09/2012
Ngày 19/9, tại TP.HCM, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch (Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM) đã khai giảng lớp “Quản lý Nhà nước về du lịch đường thủy nội địa”.

Du lịch đường sông ở TP. HCM luôn thu hút du khách

50 học viên là cán bộ, chuyên viên của Phòng Nghiệp vụ du lịch, Phòng Thanh tra (Sở VHTTDL thành phố HCM); các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch đường thuỷ; các đơn vị du lịch đường thuỷ ở các tỉnh-thành khu vực phía Nam đã tham dự lễ khai giảng khóa học.

Khóa học kéo dài từ 19 - 25/9 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch đường thuỷ và công tác quản lý du lịch cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên… ngành du lịch hoạt động liên quan đến đường thuỷ tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam; góp phần hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng tác nghiệp; nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp cho ngành du lịch tại các địa phương...

Báo Văn hóa