Thành lập Ban Quản lý vịnh Nha Trang
Cập nhật: 20/09/2012
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định thành lập Ban quản lý (BQL) vịnh Nha Trang trực thuộc UBND TP. Nha Trang, trên cơ sở Ban quản lý Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, Ban quản lý Bến tàu du lịch Cầu Đá Vĩnh Nguyên và bộ phận cứu hộ nhân đạo trên biển của Đội Thanh niên xung kích Nha Trang.

Theo đó, BQL vịnh Nha Trang có chức năng giúp UBND TP. Nha Trang quản lý, khai thác các giá trị của vịnh Nha Trang trên cơ sở bảo tồn danh lam thắng cảnh và hệ đa dạng sinh học trên vịnh; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa để thực hiện quản lý tổng hợp vịnh Nha Trang.

BQL vịnh Nha Trang sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2012.

Báo Khánh Hòa