Khánh thành công trình trùng tu nhà rường tại làng cổ Phước Tích
Cập nhật: 21/09/2012
Sáng ngày 18/9/2012, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức khánh thành công trình trùng tu nhà rường tại làng cổ Phước Tích (Phong Hòa-Phong Điền) sau hơn một năm triển khai thực hiện.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình ông Trương Duy Thanh, có niên đại cách đây gần 150 năm, là một trong 36 ngôi nhà cổ hiện còn được bảo tồn tại làng cổ Phước Tích. Ngôi nhà được Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Viện Di sản Wallonie tiến hành trùng tu từ tháng 12/2011. Công trình là một trong những mục tiêu của dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại làng cổ Phước Tích trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giữa Việt Nam và Bruxelles (Bỉ), bao gồm các phương diện như trùng tu nhà rường; bảo tồn, phát triển nghề gốm và phát triển du lịch.  

Sau khánh thành, phía Việt Nam và Bruxelles tiếp tục có phương án hỗ trợ tìm mô hình hoạt động phù hợp, kết hợp bảo tồn và phát huy bền vững di sản nhà rường tại làng cổ Phước Tích.

Website Huế