Quảng Nam tổ chức hội thảo về phát triển du lịch bền vững
Cập nhật: 20/11/2012
Trong hai ngày 22 và 23/11, một hội thảo về phát triển du lịch bền vững nhằm tăng cường lợi ích cho các cộng đồng địa phương của tỉnh Quảng Nam sẽ được 3 tổ chức của Liên Hợp Quốc (UNESCO, ILO, FAO) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam đồng tổ chức tại TP Hội An.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận vào các nội dung như: Xây dựng một thương hiệu chung từ các sản phẩm du lịch về lợi ích cộng đồng; thiết kế và củng cố lại các trung tâm thông tin du khách; giới thiệu các bộ sản phẩm du lịch mới mẻ và có tính văn hóa...

Báo Văn hóa