Hội thảo Xây dựng kế hoạch Marketing du lịch Việt Nam
Cập nhật: 21/01/2008
Ngày 16/01/2008, Cục Xúc tiến Du lịch - Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Tây Ban Nha (AECI) tổ chức Hội thảo Xây dựng kế hoạch Marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015.

Tới dự Hội thảo có lãnh đạo Cục Xúc tiến Du lịch, các chuyên gia tư vấn du lịch, lãnh đạo một số sở quản lý du lịch địa phương, công ty lữ hành...

Hội thảo đã giới thiệu về Dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch Marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015, mục đích và hoạt động của các Nhóm phân tích cạnh tranh (MC Group), xây dựng thiết kế sản phẩm du lịch vùng.

Sau một số tham luận của đại biểu, Hội thảo đã tập trung thảo luận cụ thể về những khó khăn, trở ngại cũng như những thuận lợi; cơ hội khách quan, chủ quan để phát triển du lịch của tỉnh và vùng (hệ thống chiến lược chính sách phát triển của tỉnh, của vùng, cơ sở hạ tầng- vật chất- kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch, nguồn nhân lực, vấn đề phối kết hợp trong các cơ quan quản lý công và khu vực tư nhân). Ngoài ra các đại biểu cũng đã trao đổi theo nhóm nhằm xác định các tuyến điểm du lịch mới, có thể đưa vào khai thác bên cạnh các tuyến điểm hiện có. Xây dựng các sản phẩm du lịch mới, các loại hình du lịch mới dựa trên tiềm năng du lịch, xu hướng đi du lịch của khách trong tương lai tại địa phương và vùng. Hình thức thảo luận theo nhóm nhằm đạt được sự đồng thuận và nhất trí trong các thành viên của nhóm MC; kết quả thảo luận từ các nhóm sẽ là dữ liệu đầu vào quan trọng cho bản dự thảo Kế hoạch Marketing du lịch Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015.
Trung tâm Tin học