Khai mạc “Ngày hội mừng xuân”
Cập nhật: 22/01/2008
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Luật Di sản được ban hành và 10 năm thành lập Hội cổ vật Thăng Long, Tạp chí Cổ vật Tinh hoa đã phối hợp với Hội Cổ vật Thăng Long tổ chức Chương trình “Ngày hội mừng xuân” vào ngày 19/01/2008 tại Hội trường Cục Văn hóa cơ sở (79 Hàng Trống - Hà Nội).

Theo đó, 1.370 cổ vật được lấy từ các bộ sưu tập cổ vật tư nhân của Hội cổ vật Thăng Long, Hội cổ vật Thanh Hoa (Thanh Hóa), Hội cổ vật Thiên Trường (Nam Định) và một số nhà sưu tập ở Hải Phòng, Thái Bình đã được trưng bày trong Ngày hội.

Được biết, trong ngày đầu tiên diễn ra Ngày hội, Ban Tổ chức đã tổ chức đấu giá thành công 10 cổ vật và cổ vật được đấu giá cao nhất là Cặp đôn sứ với giá 260 triệu đồng cho một nhà sưu tập Thái Bình.

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, sáng 20/01/2008, Ban Tổ chức đã bán đấu giá tiếp những cổ vật có giá trị và tiến hành hội thảo nhằm thảo luận nên thực hiện xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa như thế nào trong điều kiện Việt Nam đã hòa nhập và tiến tới hình thành một thị trường minh bạch trong giao lưu cổ vật.
Trung tâm Tin học