Các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông thỏa thuận áp dụng thị thực du lịch chung
Cập nhật: 25/01/2008
Với mục tiêu tăng lượng khách du lịch trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông từ mức 24 triệu lượt người năm 2007 lên gấp đôi vào năm 2050, các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông đã có buổi thỏa thuận về việc áp dụng thị thực du lịch chung trong khu vực này bắt đầu từ năm 2010.

Thỏa thuận đã được thống nhất trong Hội nghị Bộ trưởng du lịch các nước Tiểu vùng sông Mê Kông diễn ra tại thủ đô Băng Kốc - Thái Lan vào ngày 21/01/2008.

Theo đó, bằng một loại thị thực du lịch chung, các du khách: Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, Việt Nam và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ được đi lại tự do trong khu vực.
Trung tâm Tin học