Hội sắc xuân Thành cổ - Mậu Tý 2008
Cập nhật: 28/01/2008
Ngày 30/01/2008, tại Thành cổ Thăng Long (Hà Nội), Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội tổ chức Hội sắc xuân Thành cổ, Mậu Tý năm 2008.

Hội xuân gồm các hoạt động: Trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề, phố nghề Hà Nội và một số vùng tiêu biểu; đồ gốm, đồ gỗ chạm khảm, thêu ren; lễ hội văn hóa, trò chơi dân gian; trưng bày tác phẩm nghệ thuật thư pháp, cho chữ ngày xuân; biểu diễn múa rối nước, rối cạn; hát ca trù, hát quan họ, hát xẩm và giới thiệu văn hóa ẩm thực của Hà Nội... Bên cạnh đó sẽ công bố tác phẩm Thiên Ðô Chiếu (Chiếu dời đô) của Vua Lý Công Uẩn của nhà thư pháp - lương y Nguyễn Văn Bách thể hiện.

Trong dịp này còn có Lễ hội Phúc - Lộc - Thọ, có sự tham gia của người cao tuổi ở chín tỉnh, thành phố lân cận.

Ngày 10/02/2008, Ban Tổ chức phối hợp các phường của bốn quận có đền thờ Tứ Trấn tổ chức Lễ hội Thăng Long Tứ Trấn. Lễ hội được tổ chức theo hình thức xã hội hóa.
Nhân Dân