Hơn 2 triệu lượt khách đến Kiên Giang
Cập nhật: 03/06/2013
5 tháng đầu năm 2013, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động du lịch đạt kết quả đáng khích lệ.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xúc tiến, quảng bá, tham gia các sự kiện; đầu tư nâng cấp các cơ sở lưu trú, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức các tour, tuyến, liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực, quốc tế … được các cấp, các ngành và các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm.

5 tháng đầu năm 2013, du lịch Kiên Giang ước đạt 2.037.836 lượt khách đến tham quan; trong khi đó khách quốc tế đạt 78.222 lượt, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 43% so với kế hoạch năm; khách tham quan các khu du lịch đạt 1.294.429 lượt, khách lưu trú đạt 513.807 lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái; khách lễ hội là 229.600 lượt; doanh thu đạt 471,8 tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40,3 % so với kế hoạch năm.

Riêng huyện đảo Phú Quốc đón 255.687 lượt khách, tăng 29,6 % so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế đạt 63.122 lượt, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 45,1% so với kế hoạch năm, doanh thu đạt 356 tỷ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực du lịch được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển. Đến nay, tổng cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh là 281 cơ sở với 5.615 phòng; trong đó có 1 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 sao, 3 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 3 sao, 15 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 2 sao và 48 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1 sao; 47 đơn vị hoạt động lữ hành trong đó có 2 đơn vị lữ hành quốc tế. Về đầu tư du lịch, đến nay, toàn tỉnh đã có 230 dự án đầu tư du lịch quy mô khoảng 7.966 ha, tổng vốn đăng ký 127.079 tỷ đồng; trong đó có 32 dự án đã đi vào hoạt động, 20 dự án đang triển khai xây dựng, 178 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Phấn đấu đến cuối năm 2013, ngành sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ du lịch khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch tiêu biểu tại các vùng du lịch trọng điểm trong tỉnh; phấn đấu đón 5.815.000 lượt khách đến tham quan du lịch; trong đó khách quốc tế đạt 182.000 lượt, khách lưu trú đạt 1.132.000 lượt, khách tham quan các khu du lịch đạt 2.990.000 lượt, đạt doanh thu du lịch khoảng 1.172 tỷ đồng.

www.kiengiangvn.vn