Tổng kết chương trình hợp tác du lịch TP.HCM, Lâm Đồng và Bình Thuận
Cập nhật: 07/06/2013
Ngày 5/6/2013, tại Khu du lịch Madagui (huyện Đa Hoai, Lâm Đồng) đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác tam giác phát triển du lịch TP.HCM – Lâm Đồng – Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2013.

Tính đến nay, Lâm Đồng đã có trên 100 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư trên 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư ở TP.HCM và 3 dự án có tổng vốn 100 tỷ đồng của các nhà đầu tư ở Bình Thuận. Bình Thuận có 227 dự án với tổng vốn 29.613 tỷ đồng của các nhà đầu tư ở TP.HCM, chiếm 55,7% tổng số dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác tuyên truyền, thường xuyên được tăng cường bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với sự tham gia tích cực của cả 3 địa phương.

Thông qua các chương trình xúc tiến, hoạt động sự kiện, kết nối tour, tuyến du lịch, hình ảnh về con người, đất nước TP.HCM, Lâm Đồng và Bình Thuận được quảng bá rộng rãi, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách trong, ngoài nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã đánh giá những mặt hạn chế và chưa triển khai thực hiện như: chương trình giới thiệu các dự án đầu tư, phát hành ấn phẩm quảng bá chung, tổ chức chương trình quảng bá chung tại thị trường quốc tế tiềm năng, website du lịch 3 địa phương chưa được liên kết…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ngành du lịch 3 địa phương cũng đã ký kết phương hướng hợp tác giai đoạn 2013 - 2018. Theo đó, triển khai hiệu quả chương trình liên kết hợp tác gồm hợp tác đầu tư, hợp tác xúc tiến quảng bá, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch mới, tour tuyến du lịch mới và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch.

Sở VHTTDL Bình Thuận