Hội nghị - Hội thảo trực tuyến “Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích”
Cập nhật: 10/06/2013
Bộ VHTTDL vừa giao Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị - Hội thảo trực tuyến “Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích” tại 03 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 11/6/2013.

Nội dung hội nghị sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về các chủ đề: Mô hình ban quản lý di tích; bài trí tại di tích; ứng xử đối với di tích và khi tham gia hoạt động lễ hội, tín ngưỡng tại di tích.

Tham dự Hội nghị - Hội thảo là lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành; lãnh đạo phòng Quản lý di sản văn hóa, Ban Quản lý di tích hoặc bảo tàng có chức năng quản lý di tích; lãnh đạo Ban quản lý 7 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Trong thời gian qua, công tác quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn cả nước đã đạt được nhiều kết quả nhất định, song cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập về mô hình quản lý di tích; việc bài trí trong di tích vô cùng đa dạng và phức tạp; lối sống, nếp nghĩ, thái độ ứng xử của một bộ phận người dân đối với di tích và hành vi của họ trong sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng tại di tích còn nhiều điểm chưa phù hợp. Việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo trực tuyến lần này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát huy giá trị di tích tại các địa phương và các điểm di tích trên địa bàn cả nước.

Bộ VHTTDL