Chạy thử nghiệm tàu du lịch sử dụng dầu diesel sinh học
Cập nhật: 16/08/2013
Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dầu diesel sinh học trên các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, ngày 15-8, Ban Quản lý dự án JICA-VNU BIOMASS đã tổ chức chạy thử nghiệm tàu du lịch Victory Star QN-8888 (Công ty TNHH Vận chuyển khách Bài Thơ) có sử dụng dầu diezel sinh học.
Sau hơn 1 năm, dưới sự hỗ trợ của tổ chức JICA- Nhật Bản, tỉnh Quảng Ninh hợp tác với trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc nghiên cứu sản xuất và sử dụng nguyên liệu diesel sinh học trên tàu du lịch. Nguyên liệu chính để sản xuất ra loại dầu này là dầu chiết xuất từ các loại cây bằng công nghệ xanh. Đây là loại nhiên liệu sạch thay thế được sản xuất từ các nguồn tái tạo 100% và không tạo ra khí thải gây ô nhiễm. Theo đánh giá của các giáo sư đầu ngành của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu tàu sử dụng 5% lượng dầu diesel sinh học (pha với 95% dầu diesel thông thường) có thể giảm khoảng 30% lượng khí độc hại thải ra môi trường so với việc sử dụng 100% dầu diesel thông thường như hiện nay.

Sau hơn 1 giờ chạy thử trên Vịnh Hạ Long, cơ bản các thông số về kỹ thuật của tàu Victory Star QN-8888 ổn định, tàu vận hành tốt, tỷ lệ khí thải ra môi trường giảm. Được biết, để hoàn thiện việc đánh giá hiệu quả sử dụng dầu diesel sinh học trên các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, trong giai đoạn đầu, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty TNHH Vận chuyển khách Bài Thơ  cho chạy thử nghiệm trên các tàu du lịch của đơn vị này với lượng dầu diesel sinh học từ 5-10%.
Báo Quảng Ninh