Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam
Cập nhật: 16/08/2013
(TITC) - Ngày 01/8/2013, Văn phòng Chính phủ ra công văn số 6343/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức Giải thưởng du lịch Việt Nam.


Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Giải thưởng du lịch Việt Nam được tổ chức hàng năm và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể về việc tổ chức giải thưởng.


Xem chi tiết công văn