Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô
Cập nhật: 16/08/2013
(TITC) – Ngày 31/7/2013, Văn phòng Chính phủ ra công văn số 6335/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về các nhiệm vụ giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch ngày 06/6/2013.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Bộ GTVT đã có sự chỉ đạo kịp thời nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng taxi tại các địa phương. Bộ cần nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc gắn chíp nhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép; chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với hoạt động kinh doanh của các hãng taxi; xử lý nghiêm các hành vi giả mạo xe taxi đón khách tại các cảng hàng không.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô theo hướng tăng thời hạn hoạt động của xe vận chuyển khách du lịch nếu các cơ quan đăng kiểm xác định đủ điều kiện hoạt động; trình Chính phủ xem xét, quyết định.Xem chi tiết công văn